21 February 2013

Coffee Tables by Bellila

Градина вгадена в масата ви. Приридата по близо до вас. Защо не? Изтънчена симбиоза между естетика и функционалност. Предлага ви го френският дизайнер Paul Bellila.


No comments:

Post a Comment