24 March 2015

National Puppy Day!

Happy National Puppy Day!
Shindo 6 weeks old
 Shindo 8 weeks old
 Shindo 8 weeks old
 Shindo 10 weeks old
  Shindo 4 months old
 Shindo 6 months old

Май само аз не съм казала днес, че е национален дне на кученцето. Да, в случай че съм пропуснала, казвам го.... и показам (из архивите)


Kisskiss, Lovelove
  -All photos by  ©100 decors- 


No comments:

Post a Comment