Between London, Stockholm and Los Angeles.

Swedish born photographer Katarina Malmström Brown received her first camera at the age of seven. At nineteen she left Stockholm for London to pursue her career as a photographer. In 2007 she graduated with a Bachelor in Photography at University of the Arts London.

Today, Katarina is working with a variery of international magazines, hotels and architects. She specialises in private residential interiors, interior design and architecture, historic buildings and hotels. She currently operates out of London, Stockholm and Los Angeles.

Her photos are vibrant and eye-catching, and the spaces themselves are spectacular.

Photography by Katarina Malmström Brown

Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.

Шведският фотограф Katarina Malmström Brown получава първата си камера на седем годишна възраст. На деветнайсет, тя заминава от Стокхолм за Лондон, за да продължи кариерата си като фотограф. През 2007 г. се дипломира с бакалавърска степен по фотография в Университета по изкуствата Лондон.

Днес, Катарина работи с различни международни списания, хотели и архитекти. Специализирана в частни жилищни интериори, интериорен дизайн и архитектура, исторически сгради и хотели.
В момента тя работи от Лондон, Стокхолм и Лос Анджелис.  

Нейните снимки са изпълнени с живот и приковават погледа, а помещенията сами по себе си са грандиозно представени. 


Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.


Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.
Photography by Katarina Malmström Brown.

Коментари

Търсене в блога

You Might Also Like