Graphic designer's home

The home of swedish designer Lisa Bengtsson.

"My inspiration comes from people and their own stories, the time we live in today mixed with old times and stories", she says.
 

Домът на шветската дизайнерка  Lisa Bengtsson.

"Моето вдъхновение идва от хората и техните собствени разкази, времето, в което живеем днес, се смесва със стари времена и истории", казва тя. 


Коментари

Търсене в блога

You Might Also Like