Human modernism

Като отдава значение на традицията Artek в същото време навлязоха в нова ера. Комбинирането на идеологията на радикалните основателите и съвременен и динамичен подход към разработването на продукта, компанията все повече от всякога се отдава на  изкуство и технологии. Това се превръща в комбинация от високо качество, вечна класика и силна идеология в дизайнерското мислене.На една ръка разстояние.


Коментари

Търсене в блога

You Might Also Like