Create your design

 Бързам да споделя вълнението си с вас. Успешно преминах първата седмица на обучение на онлайн платформата на Iversity.

Възможностите са различни, но аз избрах курс по съвременен дизайн. Учителят Stefano Mirti изглежда много забавен тип. Разказва доста интересно и с един приятен италиански акцент.
Бих искала тук да представям проектите си, с малко закъснение ето първите за изминалата седмица прекарана отчасти във Виена, отчасти в самообучение и "тестове".
Принципът е следния, всеки ден получаваме писма с инструкции за поставената задача, помощна информация и забавни и интересни факти свързани с дизайна и изкуството около нас. Предварително се извинявам за лошото качество на част от снимките, някой са правени с телефон или с iPad.


MOOC  Design 101- Week 001

Day 1. Home Work Project  #001- Intro...

I'm a Bulgarian designer based in The Netherlands. I love my family, my Japanese dog, my job, all my friends. I love travel and I do it anywhere. I love cooking and testing food and drinks, I do it at every turn. I love to educate myself and do it every day.
I'm a owner by http://www.100decors.com/


Day 2. Quiz- done 100%
Home Work Project  #002- Self Portrait...

Day 3. Home Work Project  #003- Origami birds...

Day 4. Home Work Project  #004- cooking...
What dish do you like the most? Prepare and cook it.

Day 5. Home Work Project  #005- Make a mask...
...coming soon...

Day 6. Relax noHome Work Project  #006- think or an object you like...

Day 7. Relax noHome Work Project  #007- share some pictures or short story...

Обещавам да се старая повече. Пожелавам си успех!

-All photos by 100 decors-

Коментари

Търсене в блога

You Might Also Like