MOOC Design 101- Week 007

 Края на седмица #007 дойде и признавам си започвам да ставам непостоянна. Но разбираемо е все пак, задават се празници...
И така, седмицата беше с идеята " пътешествие в моята стая"  и проектите бяха свързани изцяло в това. Пропорции, пространства, мебели, спомени, все неща който да ни подложат на тест... И тъй като този курс на Iversity е предимно да се забавляваме, подходих на някой от задачите с леко чувство за хумор, други изобщо не направих.Day 43. Monday quiz. 
No Home Work Project #043- ...understanding spaces and
what can be done inside them. 
Ме: Look at this project by Danish designer Louise Campbell it's wonderful big, bright, open-space house.../ погледнете този проект на датският дизайнер Louise Campbell, прекрасна голяма, просторна, отворено-пространствена къща. 
Via
Day 44. Plan of my room
Home Work Project #044-  ...measure your room using a part of your body, draw your room’s floor plan and axonometric view.../ оразмери стаята си като използваш част от тялото си, нарисувай план и перспектива на стаята си...
Day 45.Collecting and Collections
Home Work Project #045- make a time capsule.../направи капсула на времето
Me: open after 25 years:
1. if I'm still alive and if I'll open the Box: I would say to my children- drink quality drinks.
2. if I'm not alive: I would say to my grown up children - don't drink any alcohol!!!
Аз: да се отвори след 25 години:
1. ако съм още жива и отворя кутията: искам да кажа на децата си- пийте качествени напитки.
2. ако не съм жива: искам да кажа на порасналите си деца- не пийте никакъв алкохол!!!
:)


Day 46. Objects on exhibit 
Home Work Project #046- choose the object, then create a display for it.../ избери обекти и ги покажи


Day 47.  Camera Obscura
Home Work Project #047- make picture, gift or video with your camera obscura.../ направи снимка, гиф или видео с твоята камера обскура...
coming soon...
 Day 48. Searching For Clues
NO Home Work Project #048-...you could play detective or a nice board game of your choice.../ може да си поиграете на детектив или на дъска, по избор :)
Me: Sometimes we can't see the small things, but they are touching us exactly when we didn't least expect it.
Аз: понякога ние не виждаме малките неща, но те ни докосват точно когато най-малко очакваме.

 Day 49. Be Our Guest
NO Home Work Project #049- If you were to think about your life, the places you go and you know.../ помислете за живота, местата които познавате и посещавате...


Me: border between:
- Two countries
- Day and night
- Hot and cold
- Land and water
- Man/ dog and nature
- Work and rest
- Stone and living matter...
Аз: граница между:
- две държави
- ден и нощ
- топло и студено
- земя и вода
- човек/ куче и природа
- работа и почивка
- камък и жива материя...

Коментари

Търсене в блога

You Might Also Like